Alo!

Non m se Damian, m ap sèvi antanke yon Ansyen. Mwen menm ak Madanm mwen ap sèvi antanke Pyonye Pèmanan kote ki gen plis bezwen nan lang Azi. Ansanm nou gen plis pase 30 an depi n nan sèvi aplentan, sa gen ladan l plis pase 10 an nan sèvis espesyal aplentan. Menm jan ak anpil frè ak sè, nou okipe anpil.

Nou te devlope app JWS – Publisher pou ede pwoklamatè yo rete ajou ak tout aranjman kongregasyon an, wè pwochen asiyasyon yo ak travay yo ak remèt rapò sèvis yo. Nou espere w ap renmen itilize App JWS – Publisher!

Nou salye w,
Damian

Note sa: Tout ide ak opinyon ki sou sitwèb sa soti nan nou menm, e yo pa fòseman opinyon JW.org oswa Watchtower Bible and Tract Society. Sitwèb sa, se pa sitwèb ofisyèl Temwen Jewova yo e se pa yon aplikasyon oswa yon App ofisyèl Temwen Jewova yo.
App sa pa ranplase APP oswa sitwèb ofisyèl, pa gen ‘manje espirityèl’ ladan l e li pa kenbe enfòmasyon pèsonèl de ou menm. Tout enfòmasyon ki nan APP sa soti de gwoup ansyen w yo sèlman.
Tout enfòmasyon pèsonèl ki parèt sou sitwèb sa, tankou screenshots, enstriksyon ak video ki montre kijan aplikasyon an fonksyone pa reyèl, yo se ilistrasyon sèlman. Pa gen enfòmasyon pèsonèl oswa sou kongregasyon yo okenn kote sou sitwèb sa.

Scroll to Top